Πληροφορίες | Δραστηριότητες | Εμπειρία | Καριέρα | ISOHome PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Navigation
Καλώς Ήλθατε
Πληροφορίες
Δραστηριότητες
Εμπειρία
Καριέρα
ISO
Πρώτη Σελίδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Η Ιστορία της εταιρείας ξεκινά το έτος 1950 με το Μηχανουργείο «Λ. Μαρκαντώνης» στην οδό Γραβιάς στον Πειραιά με αντικείμενο την κατασκευή βαρέων μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλων και την ναυτιλία.
• 1964: Η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητες της και τις εγκαταστάσεις της σε νέο ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Γραβιάς 34
• 1984: Ξεκινά κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησης από τον μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο Κ. Μαρκαντώνη
• 1991: Η επιχείρηση λειτουργεί υπό τον τίτλο ΜΑΡΙΝΤΕΡ ΕΠΕ
• 1992: Εγκατάσταση στον Πειραιά σε νέο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων στην οδό Γραβιάς 32
• 1999: Επέκταση δραστηριότητας και μετατροπή σε ΜΑΡΙΝΤΕΡ ΑΕ και τον ίδιο χρόνο πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας από τον Οργανισμό TUV Αυστρίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994
• 2000: Χορηγείται στην ΜΑΡΙΝΤΕΡ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εργοληπτικό πτυχίο τρίτης τάξης για οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, οδοποιίας, λιμενικά, ενεργειακά και υδραυλικά έργα. Το πτυχίο τρίτης τάξης επιτρέπει την ανάληψη έργων προϋπολογισμού έως 3 εκατομμύρια Ευρω για κάθε δραστηριότητα.
• 2003: Η εταιρεία πιστοποιείται από τον Οργανισμό TUV Αυστρίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000 για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες της δράσης της (αριθμός πιστοποιητικού (201009788 / 2.12.2003) 

• 2007: Η εταιρεία επαναπιστοποιείται από τον Οργανισμό TUV Αυστρίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000 για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες της δράσης της (αριθμός πιστοποιητικού (201009788 / 2.03.2007) 


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Η ανοδική πορεία της ΜΑΡΙΝΤΕΡ βασίζεται στις εξής σταθερές αρχές:
• Επιλογή του Ανθρώπινου Δυναμικού με αντικειμενικά αξιολογικά κριτήρια.

• Οργανωτική διάρθρωση σύμφωνα με τις επιστημονικές αρχές της Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Management).
• Πλήρης εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης τόσο στα επίπεδα εξέλιξης της σύγχρονης τεχνολογίας όσο και αποτελεσματική εφαρμογή μεθοδικής εκπαίδευσης στην πράξη (On the Job Training) με εκπόνηση και εφαρμογή γενικών και αναλυτικών προγραμμάτων και υιοθέτηση αξιολόγησης επιδόσεων σύμφωνα με τις αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων (Instructional System Development).
• Μηχανογράφηση της ΜΑΡΙΝΤΕΡ που εξασφαλίζει αποτελεσματική ηλεκτρονική διαχείριση της ροής πληροφοριών (Υπεργολάβοι, υλικά, μέθοδοι, οικονομική παρακολούθηση, νομοθεσία κλπ.) ώστε η εμπειρία από την διαχείριση έργων να διανέμεται κωδικοποιημένη σε όλα τα στελέχη της εταιρείας ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) γίνεται πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση ενός άριστου έργου.
• Σύγχρονη τυποποιημένη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας (QUALITY CONTROL, QUALITY ASSURANCE) σε όλα τα επίπεδα δράσης (σχεδίαση, υλοποίηση, συντήρηση) και για όλα τα στάδια από εκπαιδευμένα στελέχη που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό (προγράμματα Η/Υ, βιβλιοθήκες, διακριβωμένα όργανα και συσκευές ελέγχου και μετρήσεων).
• Οργανωμένη υποστήριξη των πελατών μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου (AFTER SALES SERVICE) με πλήρως κωδικοποιημένη καταγραφή του έργου που παραδόθηκε καθώς επίσης και με κατάλληλη εκπαίδευση του εξουσιοδοτημένου προσωπικό του πελάτη.
Εχουμε την απόφαση αλλά και την ικανότητα να αναλάβουμε και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία κάθε έργο ή υπηρεσία. Αυτή είναι η παράδοση της εταιρείας μας που θεμελιώθηκε από τον πρωτοπόρο μηχανικό Λουλούδη Μαρκαντώνη στις αρχές της δεκαετίας του ’50.
Slide Show
Decor Image
Login
Username

Password

Online Visitors
Online Επισκέπτες
1
Total Visitors
Μοναδικοί Επισκέπτες
21112
Total Visits
Επισκεψιμότητα
166503
Search

 

© 2022 - Marinter S.A

Marinter S.A., Γραβιάς 32, 18545, Πειραιάς, Τηλ: +30-210-4611157, Fax: +30-210-4610070. email: marinter@marinter.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing