Πληροφορίες | Δραστηριότητες | Εμπειρία | Καριέρα | ISOHome PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Navigation
Πληροφορίες
Οικονομικά Στοιχεία
Οργάνωση και δομή
Παρουσίαση Marinter
Ειδικές Τεχνικές Πληροφορίες
Home : Πληροφορίες : Οικονομικά Στοιχεία 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών εμφανίζει σταθερές και ανοδικές τιμές:
 

 

2000: 966.991.342 Drs 2.837.832,26 Euro
2001: 689.276.864 Drs 2.022.822,72 Euro
2002:   3.009.036,90 Euro
2003:   3.008.711,02 Euro
2004:   3.133.119,50 Euro
2005:      948.053,34 Euro
2006:   1.305.779,49 Euro
2007:   2.796.846,19 Euro

 


 

 

Slide Show
Decor Image
Login
Username

Password

Online Visitors
Online Επισκέπτες
1
Total Visitors
Μοναδικοί Επισκέπτες
19639
Total Visits
Επισκεψιμότητα
155131
Search

 

© 2021 - Marinter S.A

Marinter S.A., Γραβιάς 32, 18545, Πειραιάς, Τηλ: +30-210-4611157, Fax: +30-210-4610070. email: marinter@marinter.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing