Πληροφορίες | Δραστηριότητες | Εμπειρία | Καριέρα | ISOHome PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Navigation
Δραστηριότητες
Κατασκευές
Συστήματα
Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης
Ειδικές εφαρμογές
Ειδικός φωτισμός αεροδρομίων και ελικοδρομίων
Έλεγχος και διακίνηση αποσκευών (BHS, HBS, BRS)
Συστήματα εισιτηρίων (Ticketing)
Συστήματα ασφαλείας (Access Control, CCTV, Screening)
Συστήματα οπτικών αγγελιών (PIDS)
Προϊόντα
Home : Δραστηριότητες : Συστήματα : Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι χώροι στάθμευσης ανάλογα με το σύστημα πληρωμής διακρίνονται σε κλειστού ή ανοικτού συστήματος.

1. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συνήθως είναι περιφραγμένοι χώροι κλειστοί ή υπαίθριοι με συγκεκριμένη είσοδο και έξοδο. Το κλειστό σύστημα βασίζεται στην υποχρέωση του οδηγού να έχει πραγματοποιήσει μια διαδικασία πληρωμής για να του επιτραπεί η έξοδος από το χώρο.

Ανάλογα με την περίπτωση υπάρχουν τα κατωτέρω συστήματα:

1.1 Σύστημα UNIPARK10

Το σύστημα έχει την απλή διάταξη ενός ηλεκτροκίνητου βραχίονα για είσοδο και ενός για έξοδο ή ενός και για τις δύο λειτουργίες με μια διάταξη ενεργοποίησης. Δεν απαιτεί κεντρική μονάδα.

Ανάλογα με τον τρόπο ενεργοποίησης το σύστημα διαφοροποιείται ως ακολούθως:

1.1.1. UNIPARK11 με κομβίο

1.1.2. UNIPARK12 με πληκτρολόγηση κωδικού (PIN)

1.1.3. UNIPARK13 με τηλεχειρισμό ραδιοσυχνότητας (RF)

1.1.4. UNIPARK14 με τηλεχειρισμό υπέρυθρων ακτινών

1.1.5. UNIPARK15 με τηλεχειρισμό Bluetooth

1.1.6. UNIPARK16 με τηλεχειρισμό τηλεφώνου

1.1.7. UNIPARK17 με απλή παρουσία στον επαγωγικό βρόγχο


1.2 Σύστημα UNIPARK20

Το σύστημα 20 είναι εξέλιξη του 10 με επιπλέον δυνατότητα διαχείρισης αυτών που έχουν μόνιμη πρόσβαση από μια κεντρική μονάδα. Το σύστημα παρέχει την ασφάλεια απαγόρευσης πρόσβασης με χειρισμό από το κέντρο. Ανάλογα με τον τρόπο ενεργοποίησης το σύστημα έχει τις κατωτέρω εκδόσεις:

1.2.1. UNIPARK21 με χρήση μαγνητικής κάρτας

1.2.2. UNIPARK22 με χρήση κάρτας προσέγγισης (RFID)

1.2.3. UNIPARK23 με χρήση κινητού τηλεφώνου

1.2.4. UNIPARK24 με αυτόματη αναγνώριση αριθμού κυκλοφορίας


1.3 Σύστημα UNIPARK30

Το σύστημα UNIPARK 30 είναι κατάλληλο για χώρους στάθμευσης υπεραγορών όπου το ζητούμενο είναι να παρέχεται δωρεάν στάθμευση μόνο στους πελάτες. Ανάλογα με την επιτήρηση που είναι επιθυμητή υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι:

1.3.1. UNIPARK31.
Ελεύθερη είσοδος με επαγωγικό βρόγχο ή κομβίο και έξοδος με ειδικό κέρμα (TOKEN)
που παραλαμβάνεται από το ταμείο. Ελέγχεται μόνο ότι ο οδηγός είχε συναλλαγή με
το ταμείο.
1.3.2. UNIPARK32.

Ελεύθερη είσοδος με επαγωγικό βρόγχο ή κομβίο και έξοδος σε ορισμένο χρόνο μετά
την παραλαβή εισιτηρίου κωδικοποιημένου στα ταμεία των καταστημάτων. Ελέγχεται ότι έγινε
αγορά στο κατάστημα καθώς και ο χρόνος μέχρι την έξοδο μετά την παρουσία στο ταμείο.

1.3.3. UNIPARK33.

Είσοδος με έκδοση κωδικοποιημένου εισιτηρίου και έξοδος εντός ορισμένου χρόνου μετά την
κωδικοποίηση στα ταμεία. Ελέγχεται ο συνολικός χρόνος.

1.4 Σύστημα UNIPARK100

Το σύστημα είναι κατάλληλο για μηχανογραφημένη διαχείριση μικρών χώρων στάθμευσης. Κατά την είσοδο του οχήματος ο χειριστής πληκτρολογεί τον αριθμό κυκλοφορίας που παρατηρεί είτε απ ευθείας, είτε με χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Είναι δυνατόν να εκδοθεί κάρτα εισόδου. Στην έξοδο ο χειριστής διαβάζει την κάρτα εισόδου ή πληκτρολογεί τον αριθμό κυκλοφορίας και το σύστημα υπολογίζει το ποσό πληρωμής και εκδίδει απόδειξη. Οι κινήσεις τυπώνονται στο βιβλίο εισόδου και εξόδου σύμφωνα με Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Για έλεγχο μπορεί να προστεθεί σύστημα ταυτοποίησης κινήσεων οχημάτων και οδηγών που καταγράφονται με ειδική κάμερα σε βίντεο υψηλής χωρητικότητας, σε πλήρη αντιστοιχία με τις καταγραφές του προγράμματος μηχανογράφησης.

Διακρίνουμε τις κατωτέρω περιπτώσεις:

1.4.1. UNIPARK 110.

Διαχείριση με πληκτρολόγηση του αριθμού κυκλοφορίας στην είσοδο και στην έξοδο
(πληρωμή).

1.4.2. UNIPARK 120.

Όπως το σύστημα 110 αλλά με έκδοση απόδειξης εισόδου για τον πελάτη που έχει barcode.
Για την πληρωμή και έξοδο ο χειριστής διαβάζει τον κωδικό.

1.5 Σύστημα UNIPARK200

Το σύστημα ελέγχου χώρων στάθμευσης UINIPARK 200 περιλαμβάνει την μηχανογραφική υποδομή του UNIPARK 100 με επιπλέον αυτοματοποίηση με ηλεκτροκίνητους βραχίονες που παρέχει: α) εξασφάλιση έναντι απώλειας εσόδων και φορολογικών παραβάσεων και β) επιτρέπει την έξοδο οχημάτων οποιαδήποτε ώρα χωρίς την ανάγκη παρουσίας του ταμία.

Διακρίνουμε τις κατωτέρω περιπτώσεις:

1.5.1. UNIPARK210

Ένας ηλεκτροκίνητος βραχίονας λειτουργεί σαν είσοδος και έξοδος. Με ένα κομβίο εισόδου,
ανοίγει ο βραχίονας για την είσοδο με ταυτόχρονη ζήτηση για πληκτρολόγηση αριθμού
κυκλοφορίας του εισερχόμενου οχήματος. Για την έξοδο ο βραχίονας ανέρχεται με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

1.5.2. UNIPARK220

Για την λειτουργία της αυτόματης εξόδου απαιτείται η επί πλέον εγκατάσταση ενός εκτυπωτή
εισιτηρίου και ενός αναγνώστη για την έξοδο.

1.5.3. UNIPARK230

Στην πλήρη μορφή μιας εισόδου και μιας εξόδου, οι επιπλέον συσκευές είναι μια μονάδα στην
είσοδο που εκδίδει την απόδειξη εισόδου με την ώρα, ημερομηνία, αριθμό κυκλοφορίας και
κωδικό ράβδων (barcode). Με την παραλαβή της απόδειξης ο βραχίονας εισόδου ανέρχεται.
Κατά την έξοδο ο οδηγός δίνει την απόδειξη εισόδου στον ταμία οπότε γίνεται αυτόματη
αναγνώριση του barcode. Ακολουθεί υπολογισμός αξίας, πληρωμή και έκδοση απόδειξης με
νέο barcode. Στην έξοδο ο οδηγός επιδεικνύει την απόδειξη στην συσκευή εξόδου, γίνεται
έλεγχος και ανυψώνεται ο βραχίονας. Σε περίπτωση που θέλουμε λειτουργία χωρίς ταμία μετά
ορισμένη ώρα, τότε ο οδηγός πληρώνει κατά την είσοδο και επιδεικνύει την απόδειξη στον
αυτόματο αναγνώστη της συσκευής εξόδου για να εξέλθει.

1.6 Σύστημα UNIPARK300

Το σύστημα ελέγχου χώρων στάθμευσης UNIPARK 300 αποτελεί την πλήρη μορφή του συστήματος. Είναι πλήρως επεκτάσιμο και ευέλικτο για εγκατάσταση από ένα μικρό χώρο στάθμευσης έως διαχείριση δεκάδων σταθμών σε δίκτυο.

Ανάλογα με την μέθοδο καταγραφής διακρίνονται στα κατωτέρω είδη:

1.6.1. UNIPARK310.

Το σύστημα χρησιμοποιεί κάρτα με μαγνητική εγγραφή.

Είσοδος

Μόνιμοι Πελάτες

Η είσοδος των αυτοκινήτων στο χώρο στάθμευσης επιτρέπεται μόνο με χρήση της ειδικής πλαστικής κάρτας. Κατά την άφιξη του αυτοκινήτου στην είσοδο του χώρου στάθμευσης, ειδικό κύκλωμα, με χρήση επαγωγικού βρόχου ενημερώνει την συσκευή εισόδου για την ύπαρξη του αυτοκινήτου. Ο οδηγός πρέπει να χρησιμοποιήσει την κάρτα του. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος αναγνωρίζεται από το αυτόματο σύστημα και η συσκευή εισόδου ελέγχει εάν η κάρτα είναι έγκυρη, οπότε δίνει εντολή για την ανύψωση του βραχίονα. Με τη βοήθεια δεύτερου επαγωγικού βρόχου ελέγχεται εάν το όχημα εισήλθε στο εσωτερικό του χώρου στάθμευσης οπότε ο βραχίονας κατέρχεται.

Περιστασιακοί Πελάτες

Στην περίπτωση μη μόνιμου πελάτη ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ο οδηγός πιέζει το πλήκτρο της συσκευής, το αυτόματο σύστημα αναγνωρίζει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και η συσκευή εκδίδει ένα εισιτήριο στο οποίο βρίσκονται εκτυπωμένα και κωδικοποιημένα τα στοιχεία της εισόδου και ταυτόχρονα γίνεται η καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος στο βιβλίο στάθμευσης. Το εισιτήριο αυτό θα χρησιμοποιήσει ο οδηγός για την πληρωμή και την έξοδο του από το χώρο.

Πληρωμή τέλους στάθμευσης

Η πληρωμή γίνεται από τον οδηγό στα ταμεία τα οποία συνήθως είναι στην διαδρομή του προς το αυτοκίνητο.

Πληρωμή στο ταμείο

Για την πληρωμή, ο ταμίας εισάγει το εισιτήριο στον αναγνώστη. Το πρόγραμμα διαβάζει τα δεδομένα από το εισιτήριο και αυτόματα υπολογίζει την χρέωση, κωδικοποιεί το εισιτήριο ώστε να είναι έγκυρο για έξοδο από το χώρο και εκδίδει την απόδειξη από τον εκτυπωτή. Εάν ο οδηγός έχει χάσει το εισιτήριο του ή είναι κατεστραμμένο, ο ταμίας πληκτρολογεί τον αριθμό κυκλοφορίας και το σύστημα εκδίδει ένα νέο εισιτήριο με τα στοιχεία εισόδου που έχει κρατήσει στην κεντρική βάση δεδομένων.

Πληρωμή στο Αυτόματο ταμείο

Εκτός από τα ταμεία με υπάλληλο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης αυτόματων ταμείων.

Η διαδικασία είναι η όμοια: Ο οδηγός εισάγει το εισιτήριο του στον αναγνώστη και το ποσό προς πληρωμή εμφανίζεται στην οθόνη. Η πληρωμή με κέρματα, χαρτονομίσματα, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες. Τα αυτόματα ταμεία μπορούν να δίνουν ρέστα, σε κέρματα ή χαρτονομίσματα. Στο τέλος της διαδικασίας ο οδηγός παραλαμβάνει το εισιτήριο του κωδικοποιημένο για έξοδο καθώς και την απόδειξη της πληρωμής.

Έξοδος

Η διαδικασία εξόδου από τον χώρο στάθμευσης είναι όμοια με την διαδικασία εισόδου. Ο επαγωγικός βρόχος μπροστά από την συσκευή εξόδου αναγνωρίζει την παρουσία οχήματος. Ο οδηγός χρησιμοποιεί την πλαστική κάρτα (εάν είναι μόνιμος πελάτης) ή το απλό εισιτήριο. Το αυτόματο σύστημα αναγνωρίζει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για να εξασφαλιστεί ότι το εισιτήριο αντιστοιχεί στο όχημα που εξέρχεται. Τα απλά εισιτήρια κρατούνται εντός της συσκευής. Ανέρχεται ο βραχίονας και ο οδηγός εξέρχεται. Ένας δεύτερος επαγωγικός βρόχος επιβεβαιώνει την έξοδο και βραχίονας κατεβαίνει, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αποχρέωση του αυτοκινήτου από το βιβλίο κίνησης και την βάση δεδομένων.

Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Αριθμού κυκλοφορίας

Στις εισόδους και εξόδους του σταθμού βρίσκονται κατάλληλα τοποθετημένες κάμερες οι οποίες στοχεύουν προς τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Κατά την είσοδο / έξοδο των αυτοκινήτων το σύστημα λαμβάνει φωτογραφίες από την όψη του οχήματος. Ειδικό πρόγραμμα εντοπίζει την πινακίδα κυκλοφορίας μέσα στην φωτογραφία, και αναγνωρίζει τα γράμματα και τους αριθμούς, και τα στέλνει στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης.

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης

Όλες οι συσκευές του σταθμού είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ώστε να είναι δυνατή κάθε στιγμή η εξακρίβωση των στοιχείων των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο, καθώς και τα στοιχεία των πληρωμών.
Κάθε γεγονός που γίνεται στον χώρο στάθμευσης καταγράφεται από το κεντρικό σύστημα, έτσι ο διαχειριστής μπορεί να ελέγξει το ιστορικό εισόδων, εξόδων, πληρωμών καθώς και των διάφορων συμβάντων στον σταθμό. Η πρόσβαση στα δεδομένα απαιτεί κωδικό ασφαλείας, καθιστώντας το σύστημα αδιάβλητο.

1.6.2. UΝIPARK320.

Το σύστημα χρησιμοποιεί κάρτα με εγγραφή barcode. Οι λειτουργίες προς τον πελάτη είναι
βασικά όμοιες με το σύστημα 310 αλλά διαφοροποιούνται εντελώς στον τρόπο εσωτερικής
διαδικασίας.

1.6.3. UNIPARK330.

Το σύστημα δεν εκδίδει εισιτήρια αλλά χρησιμοποιεί μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των
οχημάτων.

2. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συνήθως είναι χώροι στάθμευσης στις οδούς ή σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές. Τα συστήματα λειτουργούν με την υποχρέωση των οδηγών να πληρώνουν για την χρήση του χώρου στάθμευσης.

Η ασυνέπεια τιμωρείται με πρόστιμο από τους ελεγκτές ή και με ακινητοποίηση του οχήματος.

Ανάλογα με την διαδικασία πληρωμής διατίθενται οι κατωτέρω τεχνολογίες που είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με άλλα συστήματα .

2.1. ΣΥΣΤΗΜΑ UNIPARK1000.

2.1.1. UNIPARK1100 (PAY AND DISPLAY).

Το σύστημα χρησιμοποιεί συσκευές που δέχονται χρήματα ή πιστωτικές κάρτες για την
προπληρωμή της χρήσης του χώρου. Οι συσκευές τοποθετούνται στα πεζοδρόμια και εκδίδουν
εισιτήρια που πρέπει να τοποθετηθούν σε εμφανές σημείο του εσωτερικού του οχήματος.
Ο έλεγχος γίνεται με περιπολία και ανάγνωση της κάρτας.

2.1.2. UNIPARK1200 (PAY BY SPACE).

Tο σύστημα χρησιμοποιεί συσκευές πληρωμής που δέχονται κάρτες πιστωτικές ή
προπληρωμένες ή χρήματα. Οι συσκευές τοποθετούνται στα πεζοδρόμια και εκδίδουν
απόδειξη για πληρωμή του χώρου στάθμευσης σε συγκεκριμένο χώρο που φέρει
χαρακτηριστικό αριθμό. Ο αριθμός πληκτρολογείται στην συσκευή. Δεν απαιτείται επιστροφή
στο όχημα. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικές συσκευές που είναι ασύρματα συνδεδεμένες με το
κέντρο ελέγχου. Στην περίπτωση πληρωμής με έξυπνη κάρτα είναι δυνατόν να επιστραφούν
τα χρήματα του χρόνου που δεν χρησιμοποιήθηκε.

2.1.3. UNIPARK1300.

Το σύστημα 1300 χρησιμοποιεί την κινητή ή σταθερή τηλεφωνία για σηματοδότηση του
χρόνου και του χώρου στάθμευσης.

Σημείωση για αλλαγές

Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία μπορεί να διαφοροποιηθούν ως αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης.

Συστήνουμε την επικοινωνία με την ΜΑΡΙΝΤΕΡ για εξασφάλιση της τελευταίας έκδοσης.

Slide Show
Decor Image
Login
Username

Password

Online Visitors
Online Επισκέπτες
1
Total Visitors
Μοναδικοί Επισκέπτες
20931
Total Visits
Επισκεψιμότητα
165083
Search

 

© 2022 - Marinter S.A

Marinter S.A., Γραβιάς 32, 18545, Πειραιάς, Τηλ: +30-210-4611157, Fax: +30-210-4610070. email: marinter@marinter.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing