Πληροφορίες | Δραστηριότητες | Εμπειρία | Καριέρα | ISOHome PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Navigation
Δραστηριότητες
Κατασκευές
Συστήματα
Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης
Ειδικές εφαρμογές
Ειδικός φωτισμός αεροδρομίων και ελικοδρομίων
Έλεγχος και διακίνηση αποσκευών (BHS, HBS, BRS)
Συστήματα εισιτηρίων (Ticketing)
Συστήματα ασφαλείας (Access Control, CCTV, Screening)
Συστήματα οπτικών αγγελιών (PIDS)
Προϊόντα
Home : Δραστηριότητες : Συστήματα : Έλεγχος και διακίνηση αποσκευών (BHS, HBS, BRS)
Το σύστημα διαχείρισης αποσκευών (BHS-Baggage Handling System) διαχωρίζεται στις ακόλουθες λειτουργίες:

  1. Παραλαβή αποσκευών στον έλεγχο εισιτηρίων
  2. Σύστημα ιμάντων μεταφοράς αποσκευών
  3. Σύστημα παρακολούθησης κάθε αποσκευής
  4. Έλεγχος αποσκευών 100% (HBS – Hold Baggage Screening)
  5. Αυτόματος ή χειροκίνητος διαχωρισμός και φόρτωση
  6. Παραλαβή αποσκευών στην άφιξη
Αναλυτικά:

1. Σύστημα παραλαβής αποσκευών

Το σύστημα Παραλαβής αποσκευών κατά την διαδικασία ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων στο Check in Counter πρέπει να συνδυάζει την υψηλή αποτελεσματικότητα ταυτόχρονα με την άνεση του επιβάτη, την απόδοση του εργαζομένου και τις ασφαλείς διαδικασίες. Σκοπός του συστήματος είναι η ζύγιση, ο έλεγχος μεγέθους, η τοποθέτηση ετικέτας με κώδικα ράβδων (barcode) και η προώθηση στο σύστημα ιμάντων.


2. Σύστημα ιμάντωνTRASTECNICA

Το σύστημα ιμάντων πρέπει να είναι αξιόπιστο και να μεταφέρει τις αποσκευές με ταχύτητα και ασφάλεια. Ένα αξιόπιστο σύστημα είναι προαπαιτούμενο για την εύρυθμη λειτουργία του αερολιμένα. Η πιστοποίηση CE είναι απαραίτητη.


3. Σύστημα Παρακολούθησης Αποσκευής

Η δυνατότητα συνεχούς ανίχνευσης της θέσης αποσκευών (tracking) αποτελεί ουσιώδη παράγοντα της επιτυχίας ενός συστήματος καθόσον:
3.1 Εξασφαλίζει ότι η αποσκευή θα φορτωθεί στην σωστή πτήση
3.2 Δίνει την δυνατότητα αφαίρεσης της αποσκευής εάν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί στην πύλη (Reconciliation)
3.3 Διευκολύνει το έργο του ελέγχου αποσκευών για εκρηκτικά (HBS)
3.4 Παρέχει διευκολύνσεις για μεταφορά αποσκευών σε συνεχόμενες πτήσεις ή αποθηκεύει τις αποσκευές πτήσεων που ελέγχονται πολλές ώρες ή ημέρες νωρίτερα.

4. Σύστημα Ελέγχου Αποσκευών (HBS)

O 100% έλεγχος αποσκευών είναι υποχρεωτικός για κάθε χώρα μέλος της ECAC. Για να ελεγχθούν οι αποσκευές δημιουργούνται διαδικασίες σε πολλαπλά επίπεδα ούτως ώστε εάν μια αποσκευή θεωρηθεί ύποπτη προωθείται αυτόματα στο επόμενο επίπεδο που είναι εξοπλισμένο για περαιτέρω έλεγχο. Η απόφαση για τα απαραίτητα επίπεδα λαμβάνεται μετά από μελέτη και υπολογισμό των ιδιαίτερων παραμέτρων κάθε αερολιμένα.

4.1 Επίπεδο 1. X-RayEDS
Η αποσκευή ελέγχεται σε συσκευή με χρήση Ακτίνων Χ. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με υπολογιστική διάταξη (EDS) που αποφασίζει εάν μια αποσκευή είναι ασφαλής ή ύποπτη και χρήζει περαιτέρω ελέγχου.

4.2 Επίπεδο 2. Χειριστές X-Ray
Η ακτινογραφία της αποσκευής ελέγχεται από εκπαιδευμένους χειριστές που αποφασίζουν εάν είναι ασφαλής ή χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος.

4.3 Επίπεδο 3. Τομογράφος GE CTX9000 DSi
Συσκευή με χρήση αξονικής τομογραφίας παράγει τομές της αποσκευής και αποφασίζει εάν απαιτείται επιπλέον έλεγχος. Ανάλογα με την εφαρμογή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι συσκευών και πρόσθετων εφαρμογών της General Electric. Η GE έχει εξαγοράσει και ενσωματώσει στο τμήμα GE Security όλα τα προϊόντα Invision.

4.4 Επίπεδο 4. Χειριστές Τομογράφου
Ο χειριστής από την μονάδα ελέγχου (work station) ελέγχει τις τομές που έχει ήδη δημιουργήσει το σύστημα ή επιλέγει ο ίδιος και αποφασίζει εάν είναι ασφαλής. Σε περίπτωση πολλών τομογράφων χρησιμοποιείται Δίκτυο MUX για αποτελεσματική διαχείριση πόρων και οικονομία. Οι χειριστές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι με χρήση Εξομοιωτών (Simulator CTX9000DS) ώστε να εκτελούν την εργασία τους αποτελεσματικά και υπεύθυνα.

4.5 Επίπεδο 5
Η αποσκευή ελέγχεται με συσκευές που χαρακτηρίζονται από πολύ μικρό δείκτη σφάλματος (FAR) και μεγάλο ποσοστό ανίχνευσης (POD), όπως είναι οι συσκευές με χρήση κρυσταλλογραφίας YXLON 3000 ή YXLON 3500. Σε μικρά αεροδρόμια είναι δυνατόν να γίνεται χρήση συσκευών φασματογραφίας.

4.6 Επίπεδο 6
Σε περίπτωση που η αποσκευή παραμένει ύποπτη τότε απομακρύνεται από τον χώρο με χρήση ειδικών θωρακισμένων κάδων DYNASAFE MESC ή DYNASAFE MECV 5L-A ή DYNASAFE MECC ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα επιλέγεται ως κατάλληλο από τον κατάλογο της DYNASAFE.
Στη συνέχεια καλείται ο επιβάτης να ανοίξει την αποσκευή ή γίνεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αποφασίζει η αρχή ασφαλείας κάθε Αερολιμένα.

5. Διαχωρισμός και φόρτωση

Ο διαχωρισμός γίνεται είτε χειροκίνητα από εργαζόμενους που επιλέγουν την αποσκευή από τον ιμάντα, ανάλογα την πτήση που αναγράφεται στην ετικέτα της, ή αυτόματα από ειδικές διατάξεις (sortation).


6. Σύστημα παραλαβής αποσκευών στην άφιξη

Κάθε αποσκευή τελειώνει την διαδρομή της σε έναν ιμάντα κλειστού βρόγχου (carrousel) ανάλογα με την πτήση. Σκοπός είναι να παραλαμβάνεται μια ασφαλής αποσκευή μετά από μία ασφαλή πτήση.

Slide Show
Decor Image
Login
Username

Password

Online Visitors
Online Επισκέπτες
1
Total Visitors
Μοναδικοί Επισκέπτες
20931
Total Visits
Επισκεψιμότητα
165060
Search

 

© 2022 - Marinter S.A

Marinter S.A., Γραβιάς 32, 18545, Πειραιάς, Τηλ: +30-210-4611157, Fax: +30-210-4610070. email: marinter@marinter.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing