Πληροφορίες | Δραστηριότητες | Εμπειρία | Καριέρα | ISOHome PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Navigation
Πληροφορίες
Δραστηριότητες
Εμπειρία
Καριέρα
ISO
Site Map
Ακολουθεί ο κατάλογος σελίδων που περιλαμβάνονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, για τον εύκολο εντοπισμό περιεχομένου από τους επισκέπτες. Αν αναζητάτε περιεχόμενο που δεν μπορείτε να εντοπίσετε από αυτή τη σελίδα


  Πληροφορίες
    Οικονομικά Στοιχεία
    Οργάνωση και δομή
    Παρουσίαση Marinter
    Ειδικές Τεχνικές Πληροφορίες

  Δραστηριότητες
    Κατασκευές
      Αθλητικοί χώροι
      Γραφεία
      Διατηρητέα κτίρια
      Ελικοδρόμια
      Νοσοκομεία
      Σύγχρονες κατοικίες
    Συστήματα
      Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης
      Ειδικές εφαρμογές
      Ειδικός φωτισμός αεροδρομίων και ελικοδρομίων
      Έλεγχος και διακίνηση αποσκευών (BHS, HBS, BRS)
      Συστήματα εισιτηρίων (Ticketing)
      Συστήματα ασφαλείας (Access Control, CCTV, Screening)
      Συστήματα οπτικών αγγελιών (PIDS)
    Προϊόντα
      Control rooms
      Αρχιτεκτονικές εφαρμογές ενσωμάτωσης Η/Μ εγκαταστάσεων
      Τμήμα R&D σχεδιασμού και ανάπτυξης προτύπων

  Εμπειρία
    Κατασκευές
    Συστήματα
    Προϊόντα

  Καριέρα

  ISO


Slide Show
Decor Image
Login
Username

Password

Online Visitors
Online Επισκέπτες
1
Total Visitors
Μοναδικοί Επισκέπτες
20931
Total Visits
Επισκεψιμότητα
165065
Search

 

© 2022 - Marinter S.A

Marinter S.A., Γραβιάς 32, 18545, Πειραιάς, Τηλ: +30-210-4611157, Fax: +30-210-4610070. email: marinter@marinter.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing