ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
 


Η ευελιξία της κατασκευής τους εξασφαλίζει πολλαπλότητα χρήσεων όπως:
 • Έπιπλα ελέγχου εισιτηρίων
 • Έπιπλα ελέγχου διαβατηρίων
 • Πληροφορίες
 • Eκδοτήρια
 • Τράπεζες
 • Καταστήματα
 • Ταχυδρομεία
   

Έπιπλα ελέγχου εισιτηρίων

Ο σχεδιασμός και η πολυμορφική κατασκευή των επίπλων ελέγχου εισιτηρίων εξυπηρετούν οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ επιβατών και εργαζομένων.

Προβλέπεται επαρκής οριζόντια επιφάνεια συναλλαγής σε κατάλληλο ύψος ώστε να διευκολύνει την άνετη εξυπηρέτηση ορθίων επιβατών και ΑΜΕΑ, βοηθητική επιφάνεια για την στήριξη και την χρήση των χειραποσκευών καθώς και οθόνη ένδειξης του ζυγιστηρίου σε εμφανές σημείο.

Για την διευκόλυνση των εργαζομένων έχει ληφθεί υπόψιν η σωστή απόσταση της επιφάνειας συναλλαγής ώστε να πραγματοποιούνται χωρίς ενοχλήσεις οι απαραίτητες κινήσεις καθώς επισης και:

 • Χώρος αποθήκευσης των καθημερινάχρησιμοποιούμενων σημάτων, αυτοκολλήτων κ.λ.π.
 • Χώρος για την οθόνη και το πληκτρολόγιο του Η/Υ.
 • Χώρος για τον εκτυπωτή κάρτας επιβίβασης (Β.Ρ.Ρ.).
 • Ένδειξη ζυγιστηρίου και κομβία χειρισμού των ταινιοζυγών.
 • Τηλέφωνο και ενδοσυνεννόηση.
 • Συρτάρια με κλειδαριά ασφαλείας για την φύλαξη των υλικών και των προσωπικών εδών του εργαζόμενου.
 • Χώρος για το κάθισμα του εργαζόμενουμαζί με το κατάλληλο υποπόδιο ή ανυψωμένο δάπεδο αν αυτό ζητηθεί.
 • Χώρος για καλάθι αχρήστων.
 • Χώρος για την ασφαλή διέλευση όλων των καλωδίων.
   


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Πoλυεστερική ρητίνη - G.R.P.

Η πολυεστερική ρητίνη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των επίπλων είναι πρώτης ποιότητας, ισοφθαλμική, με χαμηλή περιεκτικότητα στυρένίου.

Οι ιδιότητες της είναι οι ακόλουθες:
Styrene content 34 (+ -) 2% κατα βάρος
Viscosity (cone and plate) 335 (+ -) 15m PasISO 2884/1974
Flash point 34΄C ASTM D 3278-73

 
 
 


Η πολυεστερική ρητίνη σε συνδιασμό με την ενίσχυση ινών υάλου σε κατα βάρος αναλογία 30% (κατα ISO 1172/1975) επιτυγχάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Tensile strength 116 MPA ISO/R 527/1966
Tensile modulus 6850 MPA ISO/R 527/1966
Flexural strength 177 MPA ISO 178/1975
Flexural modulus 7100 MPA ISO 178/1975

  
  
  
   Μέθοδος κατασκευής

Τα τμήματα απο G.R.P. είναι τυποποιημένα και κατασκευάζονται με το κατάλληλο καλούπι , σε συνθήκες κατασκευής πλήρως ελεγχόμενης όσον αφορά τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου. Το καλούπι και ο εξοπλισμός είναι καλά σχεδιασμένα και εξασφαλίζουν τη σωστή στρωμάτωση της πολυεστερικής ρητίνης για την παραγωγή ενός επιπέδου στοιχείου, ομοιόμορφου πάχους, χωρίς ελαττώματα επιφάνειας, όπως φυσαλίδες αέρα, κυματισμούς, ραγίσματα και λοιπές ανωμαλίες.

Οι διαδοχικές φάσεις εργασίας που ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες:
 • Στρώση Gelcoat
 • Χρήση ειδικού υφάσματος και υψηλής περιεκτικότητας ρητίνη για εξασφάλιση λείας επιφάνειας χωρίς κενά και γωνίες.
 • Στρώσεις με Chop Stand Mat 300gr/M2 CSM ενναλασόμενες με CSM 450gr/M2.
 • Τελική στρώση με χρήση ειδικού υφάσματος για λεία εσωτερική επιφάνεια.
 • Αφαίρεση των φυσαλίδων και συμπύκνωση με χρήση αντλίας κενού.
 • Θερμική επεξεργασία του προιόντος για ταχεία σταθεροποίηση.
 • Αφαίρεση του προιόντος από τον τύπο με χρήση πεπιεσμένου αέρα .
   


Ομογενής κατασκευή

Τα στοιχεία της ομογενούς κατασκευής αποτελούνται εξολοκλήρου απο πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου. Το συνολικό πάχος τους είναι 6mm με ανοχή +-1mm.

Η αναλογία των υλικών (κατα βάρος) είναι κατ΄ελάχιστο 30% ενίσχυση απο ίνες υάλου και το υπόλοιπο 70% αποτελείται απο πολυεστερική ρητίνη υψηλών προδιαγραφών και εξωτερική επίστρωση gelcoat εξαιρετικής σκληρότητας και μέσου πάχους 0,4mm.

Τελική επίστρωση - Gelcoat - Χρωματισμός

Το χρώμα που επιλέγεται απο τον κατάλογο RAL είναι ενιαίο σε ολόκληρη την επιφάνεια τόσο του ίδιου του στοιχείου, όσο και μεταξύ των διαφόρων στοιχείων. Η τελική επιφάνεια έχει σταθερότητα χρώματος 8 σε κλίμακα της μεθόδου ISO-NORM 879. Η τελική επίστρωση είναι gelcoat που βασίζεται σε ισοφθαλμική ρητίνη.

Το gelcoat είναι πρώτης ποιότητας και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
Viscosity (cone and plate) 600+-100 mPas ISO 2884/1974
Density 1,2+-01 g/cm3 ISO 2811/1974
Flash point 34 C ASTM D 3278-73

 

 

Οι ιδιότητες του τελικού προιόντος είναι οι ακόλουθες:
Tensile strength 80+- N/mm2 ISO/R 527/1966
Tensile modulus 3700 N/mm2 ISO/R 527/1966
Tensile elongation 4,7+-0,2 % ISO/R 527/1966
Hardness Barcol 45 934-1 ASTM D2583-75

   
  
  
  


Χαρακτηριστικά επιφάνειας


Η επιφάνεια των στοιχείων είναι λεία, γυαλιστερή και χωρίς πόρους, ανωμαλίες, σπασίματα, φυσαλίδες, αέρα, σημάδια απο την κατασκευή και ορατούς αρμούς.

Εσωτερική επιφάνεια

Η εσωτερική επιφάνεια είναι ομαλή με χρήση ειδικού υαλουφάσματος εμποτισμένου σε ρητίνη. Εσωτερικές επιφάνειες θεωρούνται αυτές που δεν είναι ορατές απο τους επιβάτες όταν το έπιπλο βρίσκεται σε κανονική λειτουργία.

Προφυλακτήρες

Οι μπροστινές πλευρές των επίπλων προστατεύονται με προφυλακτήρες απο ακρυλοβινυλική ρητίνη, άλλο συνθετικό ελαστικό ή ανοξείδωτη κατασκευή. Τα τελειώματα των προφυλακτήρων σχηματίζονται με ειδικά εξαρτήματα.

Εσωτερική επένδυση

Η επένδυση του χώρου εργασίας έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Είναι ομαλή
 • Δεν δημιουργεί αντανακλάσεις
 • Μεγάλη αντοχή στην τριβή και τις συνήθεις κρούσεις
 • Αντοχή στα χημικά καθαριστικά
 • Αντοχή σε θερμοκρασίες εως 200C
   


Εξαρτήματα στήριξης

Όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα στήριξης (κοχλίες - περικόχλια) είναι γαλβανιζέ ή χρωμιωμένα, εκτός εάν γίνει ειδική παραγγελία για άλλο υλικό.


Αλουμίνιο

Όλα τα τμήματα αλουμινίου κατασκευάζονται απο κράμα αλουμινίου AI Mg Si 0,5, F22 (50 ST). H εξωτερική επιφάνεια τους είναι ηλεκτρολυτικά ανοδιωμένη, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Τα αλουμίνια που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα απο έμπειρη βιομηχανική μονάδα απο όπου προμηθεύονται ολοκληρωμένα με όλα τα εξαρτήματα τους. Όλες οι κατασκευές γίνονται σύμφωνα με το σχήμα, το πάχος και τα μέτρα που φαίνονται στα σχέδια.


Υαλοπίνακες

Ό Τα γυάλινα τμήματα των κατασκευών μπορούν να παραδοθούν διαυγή, σε απόχρωση, απλά ή επισκληρυμένα. Ανεξάρτητα άν είναι διαυγή, με αποχρώσεις ή επισκληρυμένα αυτά συμφωνούν με τα πρότυπα BS 152:1972 ή ANSI Z97, 1:1972 ή άλλα ισάξια και αποδεκτά πρότυπα. Βάσει των προδιαγραφών, τα γυάλινα τμήματα είναι επίπεδα, απαλλαγμένα απο φυσαλίδες, νερά και άλλα ελαττώματα. Δείγματα των υαλοπινάκων μπορούν να υποβληθούν για έγκριση πρίν την τοποθέτηση τους. Τα γυάλινα τμήματα είναι φτιαγμένα απο διαυγές ή με αποχρώσεις επισκληρυμένο γυαλί, πάχους 10mm, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Η στερέωση γίνεται με εξαρτήματα αλουμινίου όπως φαίνεται στα σχέδια. Το επισκληρυμένο γυαλί είναι υψηλής ποιότητας, σύνθεσης sodalime, παραγόμενο με οριζόντια ή κάθετη διαδικασία. Αυτό έχει τουλάχιστον τρείς φορές τη δομική αντοχή (στερεότητα) του κοινού γυαλιού. Τα χαρακτηριστικά έντασης του γυαλιού παραμένουν αμετάβλητα πάνω απο τους 260 βαθμούς C και δεν επηρεάζονται απο θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Αυτό έχει την ικανότητα να παραμείνει εκτεθειμένο σε θερμικές διακυμάνσεις άνω των 130 βαθμών C χωρίς κανένα πρόβλημα.


Ηλεκτρολογικό υλικό

Οι πάγκοι παραδίδονται με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκάστοτε εφαρμογή. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται προέρχονται από επώνυμους κατασκευαστές και φέρουν πιστοποιητικό ασφαλείας (CE) για τους εργαομένους καθώς και για προκαλούμενες παρενοχλήσεις σε άλλες συσκευές.


Εξαρτήματα

Όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα (κλειδαριές - πόμολα - ολισθητήρας) είναι πρώτης ποιότητας. Όλες οι κλειδαριές συνοδεύονται με 2 τουλάχιστον κλειδιά και υπάρχει η δυνατότητα αριθμός κλειδαριών να εξυπηρετείται απο ένα κύριο κλειδί (Master Key).Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.