Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

  1. Control rooms
  2. Counters για έλεγχο εισιτηρίων (check in)
  3. Αρχιτεκτονικές εφαρμογές ενσωμάτωσης Η/Μ εγκαταστάσεων
  4. Δημιουργία χώρων ειδικών εργονομικών απαιτήσεων
  5. Τμήμα R&D σχεδιασμού και ανάπτυξης προτύπων