•Αρχιτεκτονικές εφαρμογές από GRP και ανοξείδωτο μέταλλο.
Εγκαταστάσεις επίπλων συναλλαγής απο GRP στούς αερολιμένες:
Ηρακλείου, Κώ, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Κεφαλλονιάς, Πάρου, Ικαρίας, Λήμνου, Κυθήρων.•Δημιουργία χώρων ειδικών χρήσεων.
Θάλαμοι ελέγχου (control rooms).

•Αρχιτεκτονικές εφαρμογές ενσωμάτωσης Η/Μ εγκαταστάσεων.
Πολυεστερική κατασκευή ενσωμάτωσης των οθονών πληροφόρησης στους χώρους Check-in στον Αερολιμένα Λήμνου.

•Σχεδιασμός και γραφιστική.
Ηλεκτρονική σχεδίαση, αποτύπωση και οργάνωση Η/Μ εγκαταστάσεων, φωτορεαλισμός, animation, τμήμα R&D σχεδιασμού και ανάπτυξης προτύπων.