Η ΜΑΡΙΝΤΕΡ με ευχαρίστηση εξετάζει συνεχώς προτάσεις εργασίας και συνεργασίας.

Εργασία:
Για οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την κάλυψη μόνιμης θέσης ή με σύμβαση εργασίας, στα γραφεία ή τα εργοτάξια, αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με ταχυδρομείο, fax, ή e-mail.

Σε περιπτώσεις που η ΜΑΡΙΝΤΕΡ ζητά κάλυψη συγκεκριμένης θέσης, επιπλέον πληροφορίες θα εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα.


Συνεργασία:
Για την δυνατότητα συνεργασίας σε οποιοδήποτε απο τους τομείς και δραστηριότητες της εταιρείας, είναι χρήσιμη η επιστολή σας με την άποψη και τις προτάσεις σας, συνοδευόμενη απο παρουσίαση της εταιρείας σας.
Ζήτηση:
Ζητείται για το Τμήμα Συστημάτων, τεχνίτης ηλεκτρονικός για εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών.
Προσόντα:
• Γνώσεις Ηλεκτρονικής
• Βασικές Γνώσεις Η/Υ
• Άδεια οδήγησης ΙΧ και δικύκλου
• Γνώσεις Αγγλικών
• Ευχέρεια επικοινωνίας / ικανότητα συνεργασίας
• Ηλικία έως 25 ετών
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσφέρονται σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με συνεχείς εκπαιδεύσεις.
Ζητείται για το Τμήμα Συστημάτων, Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός Μηχανικός με απαραίτητα πρσόντα:
• Γνώσεις Η/Υ
• Γνώσεις Αγγλικών
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις